czwartek, 26 września 2019

Witajcie szeleszczące liście, kasztany, żołędzie.


ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI część 4


Po raz czwarty Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu zaliczył mnie do grona osób niepełnosprawnych.
Symbol przyczyny niepełnosprawności - 01-U (upośledzenie umysłowe)
                                                                  11-I (zaburzenia metaboliczne)

Upośledzenie umysłowe stwierdzono bez wykonania testów.

Orzeczenie wydaję się do - 30.09.2024r.

pkt. 7 - konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji - nie wymaga  

No comments!


Złożyliśmy odwołanie.
Czekamy na odpowiedź.


 

wtorek, 2 lipca 2019

Neuromed

Wakacje to czas odpoczynku, jednak nie dla mnie.
Aktualnie uczestniczę w turnusie logopedyczno-psychologicznym
dla dzieci na oddziale dziennym Centrum Neuropsychiatrii Neuromed.
Mimo, że to ciężka praca, bardzo mi się tam podoba :)

czwarte orzeczenie - czas start

Dzisiaj złożyliśmy w MOPSie wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności oraz "plik" różnych  zaświadczeń od specjalistów, w związku z upływem terminu  ważności mojego orzeczenia.
Znowu będę przez jakiś czas osobą "sprawną".
Czas oczekiwania na komisję - ponad 2 miesiące.
Ciekawe czy dadzą nam punkt 7 (dziecko wymaga stałej opieki),
mama mówi, że nie i, że będzie odwołanie.
Po raz czwarty, a mam już 7 lat będę stawał przed powiatową komisją o orzekaniu o niepełnosprawności.
Urodziłem się z zespołem Downa i z nim umrę,
ale jeszcze wiele razy będziemy musieli udowadniać, że nie wyzdrowiałem w międzyczasie.

Życie... moje... nasze ...

sobota, 11 maja 2019

Terapia zajęciowa - przygotowanie do szkoły

Nowe zajęcia  - TERAPIA ZAJĘCIOWA (w domu -  prywatnie).
Cel: zwiększenie sprawności
manualnej, intelektualnej i fizycznej.
Są to warsztaty, głównie o charakterze artystycznym i ruchowym.
Pani Magda - specjalistka w tej dziedzinie, postara się przygotować mnie do zerówki, a co za tym idzie do szkoły.