czwartek, 26 września 2019

Witajcie szeleszczące liście, kasztany, żołędzie.


ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI część 4


Po raz czwarty Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu zaliczył mnie do grona osób niepełnosprawnych.
Symbol przyczyny niepełnosprawności - 01-U (upośledzenie umysłowe)
                                                                  11-I (zaburzenia metaboliczne)

Upośledzenie umysłowe stwierdzono bez wykonania testów.

Orzeczenie wydaję się do - 30.09.2024r.

pkt. 7 - konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji - nie wymaga  

No comments!


Złożyliśmy odwołanie.
Czekamy na odpowiedź.