sobota, 13 marca 2021

Orzeczenie nr ___/20/21 o potrzebie kształcenia specjalnego

Dostałem nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na okres I etapu edukacyjnego - czyli szkoła podstawowa 1-3. Ze względu na: niepełnosprawność ruchową i niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. 

Zalecenia: kształcenie specjalne z dostosowaniem form i metod pracy do potrzeb i możliwości ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną: niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, niepełnosprawność ruchowa.

Formy kształcenia ucznia z niepełnosprawnością sprzężoną:  w warunkach szkoły integracyjnej, specjalnej, ogólnodostępnej na czas I etapu edukacji. Optymalne warunki realizowania programu nauczania zapewni Ryszardowi szkoła/klasa integracyjna.

:)

Od września pójdę do 1 klasy integracyjnej.