sobota, 29 lutego 2020

Badanie Skalą Inteligencji Wechslera

Jestem po badaniu funkcji poznawczych metodą Wechslera.

Sprawność umysłowa Ryszarda kształtuje się na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim.

Rozwój funkcji poznawczych przebiega bardzo nieharmonijnie.  

Na znacznie wyższym poziomie kształtują się funkcje związane z myśleniem 
i rozumieniem werbalnym, na niższym – wzrokowo-przestrzenne.

niedziela, 9 lutego 2020

Człowiek - Nietoperz

                                                                      BALIK  2020