środa, 19 grudnia 2018

Zasiłek pielęgnacyjny

Komu przysługuje?

Podstawowym celem zasiłku pielęgnacyjnego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji.
Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje wyłącznie:
- niepełnosprawnemu dziecku,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia,
- osobie, która ukończyła 75 lat.

Jest podwyżka.
Od 1 listopada 2018r. - z 153 zł na 184,42 zł miesięcznie
koszt wizyty u logopedy 90zł -  my mamy 2x w tygodniu
koszt rehabilitacji ruchowej 90 zł - my mamy 2x w tygodniu
i  ..... wiele innych wydatków.

 lepszy "rydz niż nic"
 :)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz